1. úřední oceňování nemovitého majetku (staveb, pozemků, trvalých porostů, věcných břemen) pro účely daně z převodu nemovitosti, dědictví, dělení majetku apod.


  2. stanovení obvyklé (tržní) ceny nemovitostí


  3. oceňování nemovitého majetku pro exekuce a dražby


  4. návrhy prodejních cen nemovitostí


  5. konzultační činnost pro budoucí vlastníky nemovitosti
    (prohlídka a posouzení stavebně technického stavu nemovitosti, posouzení právních vad a vztahů např. věcná břemena, omezení vlastnického práva atd., reálnost nabízené prodejní ceny)


  6. zajištění zpracování "prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v budově" včetně veškerých technických podkladů a provedení vkladu do katastru nemovitostí

Aktivity